Stichting Clazz & governance code

GCC_beeldmerk_kleur_web

Cultuur Code

Stichting Clazz onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Leiding en bestuur Stichting Clazz

De artistieke en zakelijke leiding van Stichting Clazz  is in handen van de musici.  Stichting Clazz heeft geen directie. De stichting Clazz heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.

Samenstelling bestuur Stichting Clazz

Het bestuur van Stichting Clazz bestaat uit de volgende leden.

Feyo Sickinge – voorzitter

Maud Sauer – penningmeester
Maud studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij is musicus, componist, boekhouder en adviseur/docent voor de creatieve sector. Maud heeft affiniteit met het ontwikkelen van projecten met onverwachte invalshoeken, die ene link hebben met stromingen uit het verleden of aanhaken bij (soms nog latent aanwezige) nieuwe trends. Als bestuurslid zet zij haar kennis van en ervaring met het werkveld en financiën in.

Monique Rebers – secretaris
Monique Rebers is jurist en momenteel werkzaam als ZZP-er. Zij is afkomstig uit het bedrijfsleven (uitgeverij), maar nu werkzaam in de culturele sector. Daarbij werkt zij voornamelijk voor een aantal musea en Rijkscultuurfondsen, waarbij zij zich bezig houdt met de juridische aspecten die bij deze organisaties spelen. Haar ervaring met zowel de zakelijke als de culturele wereld zet zij als bestuurslid in om de Stichting Clazz te ondersteunen bij een zakelijke professionaliseringsslag.

Huib Ramaer – bestuurslid
Huib Ramaer is freelance werkzaam als concertinleider en schrijver over muziek en docent Cultuurgeschiedenis muziek (ArtEZ). Hij heeft brede praktijkervaring opgedaan met de werking op het publiek van zowel kamermuziek als symfonische muziek en muziektheater. Zijn belangstelling gaat uit naar vernieuwende concertvormen. Hij is verteller in muziekproducties met een theatrale omlijsting en coacht ensembles in programmering en samenwerking met theater, beeldend en dans. Als bestuurslid helpt hij Clazz met de ontwikkeling van het artistiek beleid.

Zittingstermijn bestuur

De leden van het bestuur  worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd.

Het vastgestelde aftreedrooster voorziet in het aftreden van Maud Sauer en Monique Rebers per 1 juni 2016. Feyo Sickinge en Huib Ramaer blijven aan tot 2019. Daarna kunnen zij nog éénmaal worden herbenoemd.

Missie Clazz Music

Muziek in het algemeen, maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen.

Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Zodoende huldigt ze een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

Copyright ©Clazz Music 2019