Stichting Clazz & governance code

Christmas Backdrops for photography

Cultuur Code

Stichting Clazz onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Leiding en bestuur Stichting Clazz

De artistieke en zakelijke leiding van Stichting Clazz  is in handen van de musici.  Stichting Clazz heeft geen directie. De stichting Clazz heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.

Zittingstermijn bestuur

De leden van het bestuur  worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd.

Missie Clazz Music

Muziek in het algemeen, maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen.

Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Zodoende huldigt ze een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

Copyright ©Clazz Music 2019