Stichting Clazz & governance code

Best Natural Looking Hair Replacement Systems and Toupee for Men

Cultuur Code

Stichting Clazz onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Leiding en bestuur Stichting Clazz

De artistieke en zakelijke leiding van Stichting Clazz  is in handen van de musici.  Stichting Clazz heeft geen directie. De stichting Clazz heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.

De bestuursleden ontvangen geen loon en incidenteel onkostenvergoeding.

Samenstelling bestuur Stichting Clazz

Het bestuur van Stichting Clazz bestaat uit de volgende leden.

Feyo Sickinge (voorzitter)

instyle
Feyo Sickinghe is directeur van het Prinses Christina Concours, hoofd van de telecomconsultancy praktijk bij Bird & Bird te Den Haag en is actief als pianist in Cool Dawn  West Coast Jazz Tentet. Feyo heeft een juridische achtergrond en is voorzitter van de Telecom Society, het Forum Interconnectie en Speciale Toegang en de Groep Graafrechten. Hij is tevens bestuurslid van Jazz Ambassadors Meetings (JAM), het netwerk van niet-beroeps jazzmusici en liefhebbers.

Peter Krom – penningmeester

Huib Ramaer – Secretaris
Huib Ramaer is freelance werkzaam als concertinleider en schrijver over muziek en docent Cultuurgeschiedenis muziek (ArtEZ). Hij heeft brede praktijkervaring opgedaan met de werking op het publiek van zowel kamermuziek als symfonische muziek en muziektheater. Zijn belangstelling gaat uit naar vernieuwende concertvormen. Hij is verteller in muziekproducties met een theatrale omlijsting en coacht ensembles in programmering en samenwerking met theater, beeldend en dans. Als bestuurslid helpt hij Clazz met de ontwikkeling van het artistiek beleid.

Zittingstermijn bestuur

De leden van het bestuur  worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd.

Missie Clazz Music

Muziek in het algemeen, maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen.

Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Zodoende huldigt ze een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

Copyright ©Clazz Music 2019