Contact

anbi

De Stichting CLAZZ heeft de ANBI status.

Clazz Music

Muziek in het algemeen maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen. Hiermee huldigt Clazz Music een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

Clazz Music valt onder de verantwoordelijkheid van  de Stichting Clazz statutair gevestigd in Amsterdam.

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Daarnaast wordt van de bestuurders nadrukkelijk verlangd dat ze terughoudendheid betrachten in het declareren van onkosten.

Adresgegevens:
Statutaire zetel: Amsterdam
Postadres:Van Ostadestraat 154-3A
Postcode en Plaats: 1072 TG Amsterdam
Website: www.clazzmusic.nl
Kamer van Koophandel: 34265135
BSN: 817513206

De Stichting Clazz is opgericht op 22 december 2006 en stelt zich ten doel:

De stimulering van belangstelling voor muzikale
cross-over projecten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten, festivals en educatieve projecten.

Bestuur
Feyo Sickinghe – voorzitter (directeur Christina Concours)
Peter Krom – penningmeester (gepensioneerd accountant en actief trompettist)
Huib Ramaer – secretaris (acteur en inleider concerten- o.a. Vredenburg en De Doelen)

Artistieke/zakelijke leiding
Gerard Kleijn – musicus/producent

jaarrekening 2017 Stichting Clazz
Jaarrekening 2018 Stichting Clazz
Jaarrekening 2019 Stichting Clazz
Beleidsplan en activiteiten Stichting Clazz 2019
Beleidsplan en activiteiten Stichting Clazz 2020

 

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  captcha

  Missie Clazz Music

  Muziek in het algemeen, maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen.

  Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Zodoende huldigt ze een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

  Copyright ©Clazz Music 2019