Stichting Clazz & governance code

Christmas Backdrops for photography

Cultuur Code

Stichting Clazz onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Leiding en bestuur Stichting Clazz

De artistieke en zakelijke leiding van Stichting Clazz  is in handen van de musici.  Stichting Clazz heeft geen directie. De stichting Clazz heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.

Zittingstermijn bestuur

De leden van het bestuur  worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee maal worden herbenoemd.