Contact

anbi

De Stichting CLAZZ heeft de ANBI status.

Clazz Music

Muziek in het algemeen maar Clazz Music in het bijzonder staat voor verbinden. Musici uit verschillende disciplines zoeken elkaar op en gaan het avontuur aan, met de bedoeling hun publiek te raken, te bewegen, te verrassen, te ontroeren, te verstillen. Hiermee huldigt Clazz Music een van de belangrijkste muzikale uitgangspunten van de jazz: de voortdurende drang naar vernieuwing door verbinding met andere muziekstijlen. Clazz Music geeft deze missie vorm door het initiëren, produceren en presenteren van projecten met uiteenlopende ensembles. Een divers en avontuurlijk publiek vindt Clazz Music op locaties als concertzalen, festivals, jazzclubs, kerken, congrescentra, musea en op virtuele podia als Youtube en Facebook.

Clazz Music valt onder de verantwoordelijkheid van  de Stichting Clazz statutair gevestigd in Amsterdam.

Adresgegevens:
Statutaire zetel: Amsterdam
Postadres:Van Ostadestraat 154-3A
Postcode en Plaats: 1072 TG Amsterdam
Website: www.clazzmusic.nl
Kamer van Koophandel: 34265135
BSN: 817513206


Stichting Clazz ANBI publicatie

De Stichting Clazz is opgericht op 22 december 2006 en stelt zich ten doel:
De stimulering van belangstelling voor muzikale
cross-over projecten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten, festivals en educatieve projecten.

Activiteiten en beleidsplan

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

captcha